Home

TAALLES NEDERLANDS: MET TAALTALENTEN
Is de Nederlandse taal moeilijk voor u? Als u (beter) Nederlands wilt leren, kan ik u helpen. Ik werk samen met een gecertificeerde docente die Nederlandse les geeft aan cursisten uit vele landen.  Dat kan als priveles en in groepen. Dat kan ook bij u thuis.

Een taalcursus is altijd maatwerk. Ik bespreek met u wat u graag wilt leren; bijvoorbeeld meer (of beter) spreken, begrijpen, lezen, schrijven, woorden. Ik heb veel lesmethodes voor alle niveaus in huis en ken geschikte oefenprogramma’s voor computers.

TaalTalenten biedt een heldere tariefstructuur. Ik ben lid van de Beroepsvereniging van docenten Nederlands als 2e taal.

bvnt2